Zlatých 11

Jak hrát Zlatých 11

Ve Hře Zlatých 11 tipujete 1 až 11 čísel z 80. V každém slosování je vylosováno 20 výherních čísel.

Hru Zlatých 11 můžete hrát 2 způsoby:

  1. Nejjednodušší je hrát bez sázenky pomocí náhodného tipu. Sdělte obsluze počet čísel, výši vkladu, počet slosování a počet sloupců (při ústním náhodném tipu lze zadat maximálně 10 sloupců.
  2. Druhý způsob je vyplnění sázenky podle následujících kroků.

Výše výher ve Zlatých 11

Výše výher ve Zlatých 11 je dána počtem tipovaných čísel, počtem uhodnutých čísel a násobkem vkladu a čísla uvedeného v tabulce výher pro Hru Zlatých 11 v závislosti na počtu tipovaných a uhodnutých čísel. Tabulka výher pro hru Zlatých 11 je následující:

Tabulka výher Zlatých 11

Příklad výpočtu výhry

Pokud si vyberete 11 čísel a všech 11 z nich je ve 20 vylosovaných číslech, Váš vklad se vynásobí 3 000 000x, takže pokud vsadíte 100 Kč, vyhrajete 300 000 000 Kč.

Jak uplatnit výhru

Výplata Výhry do 1 000 Kč

Každé prodejní místo je povinno vyplácet veškeré výhry výhercům do částky 1 000 Kč.

Výplata Výhry nad 1 000 Kč

(a) Výhry do 101 000 Kč může obsluha každého terminálu vyplatit, pokud má k dispozici dostatek hotovosti. Od 101 000 Kč do 350 000 Kč je výplata umožněna pouze na vybraných prodejních místech určených společností Fortuna.

(b) Všechny Výhry nad 350 000 Kč jsou vypláceny pouze v centrále společnosti Fortuna na adrese Jankovcova 1596/14b, Praha 7, a to na základě předchozí dohody o termínu a způsobu výplaty výhry sjednané s operátorem infolinky společnosti Fortuna. Výplata výhry bude provedena pouze na základě platného originálu výherního tiketu.

V případě, že výherce uplatňuje výhru nad 1 000 Kč do 101 000 Kč, kterou obsluha terminálu není schopna výherci vyplatit, dohodne se obsluha terminálu s výhercem na případném jiném termínu výplaty výhry. Obsluha terminálu může rovněž výherce odkázat do jiného prodejního místa nebo přímo do prodejního místa společnosti Fortuna určeného k výplatě Výher od 101 000 Kč do 350 000 Kč. V případě pochybností může obsluha terminálu kontaktovat Infolinku společnosti Fortuna.

Příjem sázek v den slosování

Slosování hry Zlatých11 probíhá každý den od 18 hodin.
Příjem sázek v den slosování končí v 18:00 hodin. V 18:00:01 hodin pak začíná příjem sázek na následující slosování.
Jako potvrzení o přijetí sázky obdržíte tiket, který je také jediným platným dokladem pro výplatu výhry. Dobře si ho uschovejte pro uplatnění své výhry!

Kam dál?